Studenter går på brin mellan hus Nch H

Samtal om meriteringsmöjligheter på lika villkor i Växjö

Koordinatorer för lika villkor bjuder in till samtal för att diskutera bland annat erfarenheter av meritering, vad som fungerat bra och mindre bra ur ett lika villkorsperspektiv i Växjö 8/11 kl 10-12 i lokal K1254. Kom när det passar dig och stanna så länge du vill.

Samtalen är en del av en utredning om meriteringsmöjligheter på lika villkor och jämställd forskarkarriär och genomförs i enlighet med jämställdhetsplan 2023–2025 . Målet med utredningen är att öka kunskapen kring jämställdhetshinder i meriteringsvägar och ta fram åtgärder för att möjliggöra en forskarkarriär på lika villkor. För att lyckas med uppdraget behöver vi få ta del av dina tankar och din erfarenhet på området.