händer som håller pusselbitar

Samverkansevenemang

I enighet med våra ledord "vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling" samarbetar Linnéuniversitetet med externa aktörer i en rad olika samverkansevenemang.


För att visa upp Linnéuniversitetet som attraktivt lärosäte, attraktiv arbetsplats och en attraktiv forskningsmiljö behöver vi synas i samhället. Vi behöver bjuda in till att möta oss i olika sammanhang och på olika arenor. Vi arbetar redan idag i många projekt där detta görs men sedan en tid tillbaka arbetar vi även mer aktivt i samarbete med Kalmar kommun. 

Sedan 2018 driver Linnéuniversitet tillsammans med Kalmar kommun projektet Kalmarmöten  - aktiviteter som syftar till att synliggöra och förena Linnéuniversitetet med invånare och näringsliv i Kalmarregionen. Genom att tillsammans arrangera möten och evenemang skapar vi engagemang, höjd kunskap och ökad dialog mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. Allt för att sätta Kalmar på kartan som universitetsstad och att få studenterna att stanna kvar i regionen även efter avklarad utbildning. 

Kalmarmöten på Linnéuniversitetet 2021

Kalmarmöten på Linnéuniversitetet 2020

 

Vill du anordna ett Kalmarmöte? 

Exakt hur ett Kalmarmöte ser ut kan skifta ganska mycket beroende på hur du/ni tänker och vad ni ser framför er. Det kan vara aktiviteter i anslutning till en konferens, ett eller flera sammanhängande möten och arrangemang eller något helt annat. Gemensamt för alla Kalmarmöten är att de förstärker Kalmar som universitetsstad, är synligt för invånarna i vår region och så klart har en stark koppling till Linnéuniversitetet. Kalmarmötets genomförande ska även präglas av jämställdhet, mångfald och miljöhänsyn samt bidra till utveckling av ett hållbart samhälle.

Kontaktpersoner:

  • För evenemang: Christel Olsson, Eventkoordinator, Kommunikationsavdelningen 
  • För övriga samverkansfrågor: Linda Leonhardt, Kvalificerad handläggare, Externa relationer
  • Kontakt Kalmar kommun: Alexandra Petrakou, Universitetsstrateg, Kalmar kommun

Mer information om Kalmarmöten finns på Kalmar kommuns webbplats

Vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.
Linnéuniversitetet – ett modernt, internationellt universitet i Småland