händer som håller pusselbitar

Samverkansevenemang

Linnéuniversitetet samarbetar med externa aktörer i en rad olika samverkansevenemang.
För att visa upp Linnéuniversitetet som ett attraktivt universitet, en attraktiv arbetsplats och en attraktiv forskningsmiljö behöver vi synas i samhället. Vi vill därför bjuda in till att möta oss i olika sammanhang och på olika arenor.

Kalmarmöten 

Sedan 2018 driver Linnéuniversitet tillsammans med Kalmar kommun projektet Kalmarmöten  - aktiviteter som syftar till att synliggöra och förena Linnéuniversitetet med invånare och näringsliv i Kalmarregionen. Genom att tillsammans arrangera möten och evenemang skapar vi engagemang, höjd kunskap och ökad dialog mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. Allt för att sätta Kalmar på kartan som universitetsstad och att få studenterna att stanna kvar i regionen även efter avklarad utbildning.

Kalmarmöten 2021

Kalmarmöten 2020