Hav och stenar
-

Kalmarsundsveckan på Linnéuniversitetet 2021

Linnéuniversitetet är även i år med och arrangerar Hållbarhetsveckan/Kalmarsundsveckan tillsammans med flera andra aktörer. Den 8-10 september bjuder vi in till aktiviteter både digitalt och på Universitetskajen.

Varför är Hållbarhet viktigt?
Det är inte viktigt det är nödvändigt! Får vår egen och alla andra arters överlevnad. Det mänskliga samhället har under lång tid verkat och levt ohållbart, på bekostnad av det ekologiska systemet och på mänskliga rättigheter. Det krävs därför omställning av sociala och ekonomiska system samt i relationen till ekologiska system.

Gamla vattentornet i Kalmar med Systraströmmen och folk som paddlar kanot

Varför Kalmarsundsveckan?
Det är en möjlighet för Linnéuniversitetet att medverka i och bidra till regionala och lokala arenor som sätter ljus på hållbarhetsfrågor. Samverkan mellan universitetet andra samhälleliga aktörer är en förutsättning för att hitta lösningar på samhällsutmaningar, såväl lokalt som globalt. Kalmarsundsveckan är ett fint exempel på detta.

Från Linnéuniversitetet planeras i år en rad aktiviteter t.ex. pratar 
Joacim Rosenlund om Cirkulär ekonomi och Martin Gren håller föreläsning om Klimatnödläget och (o)hållbar utveckling.

Dessutom deltar våra designstudenter med digital utställning.

Programmet publiceras allt eftersom det tar form.

Läs mer här: https://kalmarenergi.se/kalmarsundsveckan/

Vi följer utvecklingen av Covid-19 vad gäller vaccinationsmål och smittläge och anpassar aktiviteterna därefter.

- Universitetskajen samt digitalt Linda Leonhardt Lägg till i din kalender