Seminarie

Seminarier

Här hittar du kommande seminarier vid Linnéuniversitetet.

Seminarierna är normalt öppna för alla, om inte annat anges, men kan av naturliga skäl kräva viss eller stor kunskap om ämnet.