Forskarpub: Smak för vetenskap

Smak för vetenskap

Linnéuniversitetets forskarpub Smak för vetenskap är en serie populärvetenskapliga möten i avslappnad miljö, där publiken deltar i samtalet.

Linnéuniversitetets forskarpub

Smak för vetenskap handlar om att skapa ett populärvetenskapligt samtal utanför universitetet och är ett samarbete med restaurang Kallskänken.

I Växjö fanns forskarpubarna förut under namnet Vetenskap de luxe i samarbete med Kafé de luxe.

Tidigare teman för våra forskarpubar har bland annat varit; "Fake news i Sverige"?, "Järnåldersmassakern i Sandby borg - vad hände egentligen och varför?", Earth Week: "Samarbete är nyckeln för att rädda vår planet", "Skräck över de politiska gränserna", "Klimat-oro", "Om att skicka ut budskap i rymden", med flera.