Fake news i Sverige - det är temat för vår nästa forskarpub Smak för vetenskap

Smak för vetenskap

Nu är det åter dags för en ny forskarpub Smak för vetenskap - denna gång med temat. "Fake news i Sverige"? Kan vi se en amerikanisering av svensk politik och av medias rapportering av svensk politik? Vad innebär det i så fall för demokratin?

Välkommen till Linnéuniversitetets forskarpub Smak för vetenskap, som är en serie populärvetenskapliga möten, där publiken deltar i samtalet.

Datum: 30 november 2017
Plats: Kallskänken, Esplanaden 33
Tid: kl.18.00. Insläpp från kl. 17.00. OBS! Kom i god tid! Begränsat antal platser. Studenter har 20 % rabatt hela kvällen!

Fake news i Sverige?

Temat för denna forskarpub är "Fake news i Sverige", men varför då detta tema? Det sägs ibland att allmänhetens förtroende för media minskar, men stämmer det? Under det senaste året har vi sett hur USA:s president ligger i mer eller mindre ständig konflikt med media. Twitter har blivit en allt viktigare kommunikationskanal för politiker, men hur ser förhållandet mellan allmänhet, media och politiker ut i Sverige? Kan vi skönja en amerikanisering? Vad kan sådana tendenser innebära för demokratin? Hur har det sett ut förr jämfört med idag? Vad är i så fall bra och vad är dåligt? 

Dessa och många fler frågor kommer vår forskare Tobias Bromander, lektor i statsvetenskap att samtala om med kvällens gäster: Jesper Ericson och Louise Haag, kanalchef och agendachef på Sveriges Radio Kalmar samt Per Skogberg, Centerpartiets politiska sekreterare.

Varmt välkommen och passa gärna på att själv ställa en fråga om detta spännande ämne direkt till vår forskare och de inbjudna deltagarna!

Tobias Bromanders forskningsintressen är politiska skandaler, politisk kommunikation, mediernas roll och uppgifter i det demokratiska samhället, politikens medialisering, politiskt ledarskap, mediernas makt över politiken och gestaltningen av politiker samt politiska partier.

Mer om Tobias forskning finns att läsa på: https://lnu.se/personal/tobias.bromander/

Mer om Smak för vetenskap

Smak för vetenskap handlar om att skapa ett populärvetenskapligt samtal utanför universitetet. Tidigare teman har bland annat varit; "Järnåldersmassakern i Sandby borg - vad hände egentligen och varför?", Earth Week: "Samarbete är nyckeln för att rädda vår planet", "Skräck över de politiska gränserna", "Klimat-oro", "Om att skicka ut budskap i rymden", med flera.

Smak för vetenskap är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Kallskänken.

Smak för vetenskap: Järnåldersmassakern i Sandby borg