Forskarpub: Smak för vetenskap

Smak för vetenskap

Linnéuniversitetets forskarpub Smak för vetenskap är en serie populärvetenskapliga möten i avslappnad miljö, där publiken deltar i samtalet. Just nu är inga nya datum satta. När nya kvällar är planerade presenteras de på den här sidan.

Linnéuniversitetets forskarpub

Smak för vetenskap handlar om att skapa ett populärvetenskapligt samtal utanför universitetet och är ett samarbete med restaurang Kallskänken.

I Växjö fanns forskarpubarna förut under namnet Vetenskap de luxe i samarbete med Kafé de luxe.

Tidigare teman för våra forskarpubar har bland annat varit; "Fake news i Sverige"?, "Järnåldersmassakern i Sandby borg - vad hände egentligen och varför?", Earth Week: "Samarbete är nyckeln för att rädda vår planet", "Skräck över de politiska gränserna", "Klimat-oro", "Om att skicka ut budskap i rymden", med flera.