Stipendiehögtid

Stipendiehögtid

Varje år delas en rad stipendier ut vid Linnéuniversitetet. År 2023 går Stipendiehögtiden av stapeln fredagen den 8 december på Campus i Växjö.

På förmiddagen välkomnar vi Sparbankstiftelsen Kronans stipendiater, deras anhöriga samt handledare och övrig personal på Linnéuniversitetet. På eftermiddagen delas Linnéuniversitetets egna stipendier ut och stipendiater och medföljande är välkomna.

Sparbanksstiftelsen Kronans stipendier

Sparbanksstiftelsen Kronan delar varje år ut stipendium till framstående examensarbeten vid Linnéuniversitetet, Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan i Halmstad. Stipendiet gäller C- eller D-uppsats minst (15hp) som är skrivna under gångna läsåret (höstterminen 2022 eller vårterminen 2023). Arbetet ska visa prov på hög kreativitet - ny teknik - praktisk relevans- teknisk nytta - affärspotential - nyföretagande eller stor samhällsnytta inom välfärd, hälsovård och offentlig sektor.

Linnéuniversitetet delade 2022 ut följande stipendier. Vilka som kommer delas ut 2023 är inte helt fastställt:

 • Irene och Bo Adolfssons stiftelse
  Stipendiefonden baseras på parets testamente. Avsikten är att dela ut stipendier till begåvade, lovande och behövande studerande vid Linnéuniversitetet. 
 • Videums Entreprenörspris
  Videums entreprenörspris tilldelas en forskare eller forskarstuderande som under året i sitt forskningsarbete gjort insatser av betydelse för entreprenörskap och nyföretagande.
 • Hans Wieslanders Stipendiefond
  Stipendiefond för innovativ forskning vid Linnéuniversitetet. 
 • Stiftelsen Werner von Seydlitz stipendier
  Totalt tre stipendier delas ut; två för bästa examensjobb Skogskandidat och ett stipendium bästa examensjobb i Skog och träteknik högskoleingenjör.
 • SOL-stipendiet
  Ett stipendium till studerande på programmen inom området för språk och litteratur. 
 • Sven Fagerbergs stipendium
 • Årets alumn -  till en alumn som gjort framstående insatser inom sin karriär eller på annat sätt utmärkt sig som Linnéuniversitetet bedömer värdig att uppmärksamma. Nominera Årets alumn - förslag kan lämnas av alla med anknytning till Linnéuniversitetet, studenter, anställda, alumner, samarbetspartners och vänner.
 • EUniWells doktorandpris - Linnéuniversitetets vinnare av EUniWells pitchtävling för doktorander inom individuell och social hållbarhet samt miljö och hållbarhet.
 • Tidningen Barometerns stipendier.

För mer information om vilka stipendier som finns att söka  besök sidan om Aktuella stipendier. 

Se alla stipendiater vid Stipendiehögtiden 2022