Stipendiehögtid

Stipendiehögtid

Varje år delas en rad stipendier ut vid Linnéuniversitetet. År 2022 går Stipendiehögtiden av stapeln fredagen den 25 november på Universitetskajen i Kalmar.

På förmiddagen välkomnar vi Sparbankstiftelsen Kronans stipendiater, deras anhöriga samt handledare och övrig personal på Linnéuniversitetet. Eftermiddagens ceremoni är öppen för alla; stipendiater, stipendieutdelare anställda, personal eller andra intresserade. 

Anmälan till Stipendiehögtiden 2022 öppnar i höst. 

Sparbanksstiftelsen Kronans stipendier
Sparbanksstiftelsen Kronan delar varje år ut stipendium till framstående examensarbeten vid Linnéuniversitetet, Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan i Halmstad. Stipendiet gäller C- eller D-uppsats minst (15hp) som är skrivna under gångna läsåret (höstterminen 2020 eller vårterminen 2021). Arbetet ska visa prov på hög kreativitet - ny teknik - praktisk relevans- teknisk nytta - affärspotential - nyföretagande eller stor samhällsnytta inom välfärd, hälsovård och offentlig sektor.

 

Linnéuniversitetet delar 2022 ut följande Stipendier:

 • Irene och Bo Adolfssons stiftelse
  Stipendiefonden baseras på parets testamente. Avsikten är att dela ut stipendier till begåvade, lovande och behövande studerande vid Linnéuniversitetet. 
 • Videums Entreprenörspris
  Videums entreprenörspris tilldelas en forskare eller forskarstuderande som under året i sitt forskningsarbete gjort insatser av betydelse för entreprenörskap och nyföretagande. 
 • Stiftelsen Werner von Seydlitz stipendier
  Totalt tre stipendier delas ut; två för bästa examensjobb Skogskandidat och ett stipendium bästa examensjobb i Skog och träteknik högskoleingenjör.
 • SOL-stipendiet
  Ett stipendium till studerande på programmen inom området för språk och litteratur. 
 • Tore Danielssons stipendium. 

För mer information om vilka stipendier som finns att söka  besök sidan om Aktuella stipendier. 

Se alla stipendiater vid Stipendiehögtiden 2021

Även nyfiken på vilka som fick stipendier under  2020-års digitala stipendieutdelning?