Stipendiehögtid

Stipendiehögtid

Nästan varje år sker en utdelning av stipendier till framstående studenter och forskare från olika fonder och stiftelser. Stipendiehögtiden är ett nära samarbete mellan Linnéuniversitetet och flera företag i regionen.

2019 års stipendiehögtid arrangerades den 8 november på Universitetskajen i Kalmar - se vidare nedan för information om pristagarna.

Nästa års stipendiehögtid kommer sannolikt att planeras till någon gång under november år 2020.

Varmt välkommen åter då!