Stipendiehögtid

Digital Stipendiehögtid 2020

I vanliga fall brukar det varje höst i november hållas stor stipendieutdelningshögtid. År 2020 var, som vi alla vet, inget vanligt år. Platsen för stipendieutdelningen denna gång är inte i en blomförsedd sal på campus i Växjö eller på Universitetskajen i Kalmar utan utdelningen skedde digitalt i studio, via Zoom och i andra sammanhang med filmkameran i högsta hugg. Det som dock var som det brukade var att stipendieutdelningen var  ett samarrangemang mellan Linnéuniversitetet och Sparbanksstiftelsen Kronan.

2020 års digitala Stipendiehögtid!

Häll upp ett glas bubbel, sätt era nära och kära framför lämplig skärm och fira nu era fantastiska prestationer ordentligt!

Sparbankstiftelsen Kronans digitala stipendieutdelning:

Linnéuniversitetets egna stipendier

Många av de stipendier som årligen delas ut för Linnéuniversitetets räkning pausas i år på grund av Covid19 men ett stipendium som delats ut digitalt i år är SOL-stipendiet, ett stipendium till studerande på programmen inom området för språk och litteratur, som denna gång tilldelats Ludvig Engström, Wilma Holmestrand och Malin Lundin, vilka var och en erhåller 5000 kr.

Se nedan hur Ludvig, Malin och Wilma blev lurade till att tro att de skulle ställa upp på en intervju om sina studier när det hela egentligen rörde sig om att de fått stipendium. 

Ludvig Engström läser kandidatkurs i statsvetenskap under tredje året på programmet Språk och politik där hans valda språk är engelska. Sedan han började på programmet har han visat flit och intresse, vilket avspeglats i genomgående bra studieprestationer. Från början har Ludvig ställt upp som engagerad student på olika evenemang för att berätta om programmet. Han har även varit aktiv som en uppskattad SI (Supplemental Instruction) mentor i universitetsprojektet som har som mål att få bättre genomströmning och behålla studenter i utbildningen. Ludvigs praktiktermin kommer att tillbringas vid Swedish-American Chamber of Commerce (SACC) i Colorado.

Se när Ludvig meddelades om sitt stipendium via Zoom:

Malin Lundin läser kandidatkurs i statsvetenskap under tredje året på programmet Språk och politik där hennes valda språk är tyska. Sedan hon började på programmet har hon visat flit och intresse, vilket avspeglats i genomgående bra studieprestationer. Malin har engagerat sig som informerande student för att berätta om programmet, samt hjälpt och gett stöd till sina kurskamrater i sina studier. Under sin sista termin i programmet kommer Malin att vara praktikant på Institut für Jugendliteratur i Wien.

Se när Malin meddelades om sitt stipendium via Zoom:

Wilma Holmestrand läser kandidatkursen i litteraturvetenskap under tredje året på programmet Språk, kultur och kommunikation. Wilmas mycket goda studieresultat i alla ämnen visar på hennes engagemang för studierna. Även valet av praktikplatsen på förlaget BookBeat visar på hennes stora intresse för sitt ämne litteraturvetenskap. Utöver sina studieprestationer har Wilma engagerat sig inom programföreningen Viska. Under 2019 var hon ledamot i sexmästeriet och ansvarade för samtliga event och aktiviteter som VISKA arrangerade.

Se när Wilma meddelades om sitt stipendium via Zoom:

 

Stort varmt grattis till alla stipendiater! Bra jobbat!

 

För mer information om vilka stipendier som finns att söka  besök sidan om Aktuella stipendier. 

Nyfiken på vilka som fick stipendier under 2019 års stipendiehögtid? Information om dem finns här.