Gula blommor

Stora Linnéstipendiet

Kalmar och Växjö kommuners Stora Linnéstipendium för forskning inom hållbar utveckling var en gåva från kommunerna i samband med bildandet av Linnéuniversitetet 2010.

Stipendiet syftar till att stödja Linnéuniversitetets forskning inom hållbar
utveckling. Stipendiet är på 500 000 kr och delas ut vid Linnéuniversitetets årliga Akademiska högtid.

Sökanden skall vara anställd vid Linnéuniversitetet som doktorand och vara i slutskedet av doktorandstudierna med planerad disputation eller disputerat vid Linnéuniversitetet, varefter en tidsperiod på max fyra år ska förflutit. Forskningsprojektet för vilket stipendiet söks ska bedrivas vid Linnéuniversitetet.

Stipendiejuryn består av ordföranden i kommunstyrelsen i Kalmar respektive Växjö kommun (eller ersättare som utses vid behov), rektor eller prorektor vid Linnéuniversitetet samt två representanter från näringslivet. Representanter från näringslivet utses av respektive kommun.

Titta in hos föregående års stipendiater:

Ansökan är nu öppen! (Endast för anställda)

 

För frågor och funderingar vänligen kontakta stipendier@lnu.se.