EU-flagga

För dig som forskar

Linnéuniversitetet arbetar för att erbjuda en dynamisk och främjande miljö för forskning och utveckling. Vi strävar efter att göra det enkelt att börja forska hos oss, och att det ska vara möjligt att bedriva forskning av högsta kvalitet, på en stimulerande arbetsplats där forskarna kan trivas och utvecklas.

Hos oss ska det vara enkelt att röra sig framåt i sin forskning. Det gör att vi har EU-kommissionens certifiering HR Excellence in Research.

HR Excellence in Research