Hanna Farnelid

Möt våra medarbetare

Ett universitet är en bubblande kittel av kunskapstörstande studenter, engagerade lärare och specialiserade forskare – en dynamisk och internationell arbetsplats i ständig rörelse. Det är också en arbetsplats för många medarbetare som bidrar med ett starkt administrativt stöd till den akademiska verksamheten. Tillsammans skapar vi förändring som gör avtryck och som bygger framtiden.

På våra två orter Växjö och Kalmar jobbar närmare 2.200 medarbetare.