Foajé

Entréhall
  • Hall
  • Vånings­plan 1
  • Hus M
  • Växjö
Hus M, Georg Lückligs väg 1
Hus M, Georg Lückligs väg 1
Hus M, Georg Lückligs väg 1
Hus M, Georg Lückligs väg 1