Södra-salen

M1083V
  • Föreläsningssal
  • Vånings­plan 1
  • Hus M
  • Växjö
Hus M, Georg Lückligs väg 1
Hus M, Georg Lückligs väg 1
Hus M, Georg Lückligs väg 1
Hus M, Georg Lückligs väg 1