Biblioteksmiljö med uppslagen bok och träd som växer ur boken

Academic freedom and social change

En endagskonferens om olika tillvägagångssätt inom humaniora och samhällsvetenskap arrangerat av Linnéuniversitetet i Kalmar, den 24 november, 2020

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

Välkommen den 24/11 2020 kl 13-15 att presentera projektidéer för utveckling av medier och journalistik mellan praktiker och forskare! Detta är eftermiddagens del av en digital endagskonferens om akademin och social förändring. Läs mer om konferensen på konferensens engelska sida där all fortlöpande information om program kommer att publiceras och där även registrering sker.    

Medieforskare och yrkesverksamma inom media är hjärtligt välkomna att delta i en samarbetsarena under eftermiddagens session. Kom och presentera, diskutera och få stöd för dina idéer kring dagens stora frågor och utmaningar inom fältet.

De huvudsakliga temana kommer att behandla följande frågor, men är inte begränsade till dessa. Alla innovativa idéer välkomnas.

Artificiell Intelligens (AI) på dagens nyhetsredaktioner: hur kan det komma att påverka kulturen på nyhetsredaktioner?

Utmaningar på nyhetsredaktioner

Nyhetstäckning av migranter: kan stereotypiska representationer i medier upphöra?

Problematik kring nyhetstäckning av marginaliserade områden

Transmedialt berättande: utmaningar och lösningar

Fake news i en digital tidsålder

Varumärkesbyggande journalister på sociala medier

I dagens samhälle är det viktigt att inte separera forskning från utövandet av journalistik. Dessa kompletterar varandra och det är därför relevant att länka samman akademiker och utövare. Medierelaterad forskning bör inte ligga långt ifrån samhällets behov. Tvärtom så behöver denna utvecklas utifrån dessa behov och bistå i förändringsprocessen.

Bidra med din idé till projektpresentation i anmälningssystemet för konferensen, se länk under "Registration" på konferensens engelska sida. Ifall du har några funderingar eller frågor kring en presentation av projektidéer under denna del i konferensen, kontakta Mahitab Ezz El Din, mahitab.ezzeldin@lnu.se, lektor. Även deltagare som inte själva ska presentera någon projektidé är välkomna att delta i eftermiddagssessionen.

Senaste datum att anmäla intresse är den 19 november.  

Alla projektidéer kommer att få tid för en presentation med efterföljande diskussion.

Digital konferens Pernilla Severson Lägg till i din kalender