Studenter vid datorer
-

DELTA 2021

DELTA – Lnu:s arena för högskolepedagogiskt erfarenhetsutbyte.

24-25 mars (lunch till lunch)

Sektion Högskolepedagogik arrangerar för andra året i rad en digital konferens som denna gång fokuserar på erfarenheter från den digitala omställningen och hur vi kan förena campus och distans framöver.

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

Se en samling resurser från konferensen (bildspel, länkar mm).

I dagens förändliga värld kan det krasst konstateras att framtiden redan är här. Via årets ofrivilliga omställning har nya  krav och utmaningar sett dagens ljus snabbare än förväntat vilket medfört förändringar både vad gäller förhållnings- och arbetssätt. Olika  innovativa lösningar har framtvingats för att driva verksamheterna framåt, både lyckade som mindre lyckade. Detta parallellt med den ständiga diskussionen och problematiken om ökad genomströmning. Samtidigt  kan omställning öppna nya dörrar där traditionella vägar kan utmanas och murar rivas. Intressanta frågor dyker då upp huruvida vi inom universitetsvärlden kan nyttja förändring för utveckling.  
Årets DELTA-konferens tar upp frågan om hur vi kan bygga på våra erfarenheter från den digitala omställningen 2020 och diskutera hur vi kan skapa bra undervisning som förenar campus och distans. Hur skapar vi kurser som är både inkluderande och tillgängliga för alla?
Konferensen lyfter fram goda exempel, bland annat från de satsningar som har gjorts i fakulteterna kring regeringsuppdraget (Nätbaserat som stödjer regional tillgång på professionsutbildningar) men också erfarenhetsutbyte i temagrupper över fakultets- och ämnesgränser.

Program

24 mars

13:00 Välkommen! Information om konferensens syften och upplägg
13:05 Mingel i grupprum. Vad har du för förväntningar? Vad har du med dig?
13:15 Framgångsrika och framtida lärmiljöer
14:00 Paus – gå till parallellsessionerna (break-out rooms)
14:15 Parallella sessioner (inkl. kort paus)

  1. Nätbaserad examination – workshop där vi kopplar examinationsdesign till olika kunskapsmål.
  2. Praktiska moment på nätet. Hur kan vi undervisa i praktiska och konstnärliga ämnen på nätet?
  3. VFU – utmaningar och möjligheter. Vilka erfarenheter har den digitala omställningen rörande VFU givit oss?

16:00 Avrapportering från sessionerna
16:30 Slut dag 1

25 mars

Tema utbildningsmiljö

09:00 Utbildningsmiljö – allt hänger ihop. Vårt ekosystem och våra stödsystem
09:30 MyMoodle – dags att höja ribban. Introduktion till parallella sessioner.
09:40 Miniworkshoppar och presentationer om olika funktioner och metoder i lärplattformen.
10:00 Paus
10:10 Miniworkshoppar och presentationer om olika funktioner och metoder i lärplattformen.
10.30 Paus
10:45 Workshoppar. Frågor kring hybridundervisning, media i undervisningen, och hur vi kan förbättra det digitala mötet med, och mellan, studenterna.
11.30 Diskussion och summering
12.15 Konferensen slutar

- Zoom Alastair Creelman Lägg till i din kalender