logo för Eco-Tech 2018

Linnaeus Eco-Tech 2018

Linnaeus Eco-Tech 2018 är en konferens där forskare, företag och studenter med intresse för miljö samlas. Denna gång äger konferensen rum den 19-21 november i Kalmar.

Läs vidare om Linnaeus Eco-Tech 2018 på konferensens engelska webbplats!

Avslutad konferens!