Symbol för konferensen Eco-Tech
- Heldag

Linnaeus Eco-Tech 2020

Linnaeus Eco-Tech 2020 är en konferens där forskare, företag och studenter med intresse för miljö samlas. Denna gång blir konferensen digital och äger rum den 23-25 november.

Konferensen Linnaeus Eco-Tech har varit en akademisk tradition sedan 1997. Konferensen arrangeras av Linnéuniversitetet i Kalmar, Sverige, vartannat år. Ett av dess huvudmål är att främja forskning och utbildningssamarbete mellan länderna runt Östersjön mot hållbarhet. Det har blivit mer och mer uppenbart att miljöfrågorna har stigit från lokalt till regionalt till globalt problem.

Konferensen är avsutad -tack alla som har deltagit!

Läs mer om konferensen på konferensens engelska sida Eco-Tech 2020

Artikel från Barometern-OT Tisdag 24 november 2020

150 forskare "samlas" på Linné: Dricksvattenfrågan i topp.pdf