Slottet
-

Conference on Economics of Sexual Orientation

Linnaeus University Centre for Discrimination and Integration Studies anordnar en konferens på temat Economics of Sexual Orientation den 27-28 augusti, 2019.

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

Syftet med konferensen är att samla internationella forskare som forskar kring frågor som rör hur sexuell läggning påverkar ekonomiska utfall. Även om huvudsakligt fokus är på frågor inom nationalekonomi, välkomnar vi även bidrag på temat från andra discipliner.

Huvudtalare är Lee M V Badgett, professor vid University of Massachusetts, Amherst. Lee Badgett var först med att dokumentera löneskillnader utifrån sexuell läggning i hennes banbrytande och välciterade artikel ”The Wage Effects of Sexual Orientation Discrimination” från 1995, publicerad i Industrial and Labor Relations Review. Sedan dess har hon kontinuerligt bidragit med viktig kunskap till fältet och varit aktiv i den offentliga debatten om HBTQ-frågor.

Mer information om konferensen finns på den engelska webbplatsen.

- Hus K, Linnéuniversitetet, Växjö Lina Aldén (fd Andersson) Lägg till i din kalender