Foto/copyright: Paul Erickson

Global Challenges: Borders, Populism and the Postcolonial Condition

Global Challenges: Borders, Populism and the Postcolonial Condition - en internationell konferens om critical theory, postkolonialitet, migration och populism.

Konferensen hålls på Teleborgs slott, beläget i anslutning till Linnéuniversitetets campus i Växjö, 14-16 juni 2018.

För fortlöpande information om program m m, se konferensens engelska sida.

Avslutad konferens