Böcker hängande

Humanities and Social Sciences in the World: Threats against Academic Freedom 16 Sept 2020

Vilken är vår roll som forskare, lärare, ledare och administratörer när ämnen, som genusvetenskap, motarbetas eller akademiker avskedas och fängslas för sin forsknings skull? Var går gränsen mellan legitim vetenskaplig kritik och hot mot den akademiska friheten att välja ämnen, metoder och publiceringssätt?

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

Vilka utmaningar ställer ett alltmer polariserat politiskt landskap, med ifrågasättanden av demokratiska kärnvärden, för universitetetens arbetssätt och internationella samarbeten? Dessa frågor kommer att diskuteras i ett antal föredrag under dagen.

Konferensen erbjuder perspektiv från olika håll i världen där humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och utbildning inskränks och hotas av politiska krafter utanför universiteteten.


Medverkande:

  • Andrea Petö; Professor of Gender Studies at Central European University, Hungary
  • Leila Papoli-Yazdi; Archaeologist and Scholars at Risk Researcher at the University of Gothenburg; Sweden
  • Majid Mgamis; Assistant Professor of English Literature; Scholars at Risk Researcher at Linnaeus University; Sweden
  • Arun Kumar; Assistant Professor of Modern British Imperial, Colonial, and Post-Colonial History, University of Nottingham; UK
  • Sofie Tornhill; Political Scientist and Senior Lecturer of Gender Studies at Linnaeus University; Sweden
  • Amrita Ghosh; Visiting Lecturer in postcolonial Studies, Linnaeus University and visiting researcher at SASNET, Lund University; Sweden

Anmälan (sista dag för anmälan är 14 september)

Konferensen är digital och avgiftsfri.

Konferensen hålls på engelska.

 

Organized by the Faculty of Arts and Humanities and the Centre for Gender Studies at Linnaeus University

 

Zoom Nafiseh Sadat Mousavi Lägg till i din kalender