Barn i rörelse

Idrott och hälsa - ett ämne i rörelse

Vid Linnéuniversitetet arrangeras under höstlovet en utbildningsdag kring ämnet idrott och hälsa i skolan. Dagen, som innehåller både praktiska och teoretiska inslag, vänder sig till alla som är intresserade av undervisning och forskning i relation till skolans ämne idrott och hälsa.

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

Programmet innefattar bland annat:

  • Ämnet idrott och hälsa i en skola med ökat fokus på fysisk aktivitet och hälsofrågor
  • Praktiska undervisningsinnehåll i ett ämne ”som rör på sig” som cirkus och akrobatik, yoga, pulspass med sensorer och rörelse för barn med funktionshinder
  • EU-projekt – forskning om undervisning för allas deltagande
  • Lärande i friluftsliv
  • Skolområdet – en resurs för idrott och hälsa
  • Rörelseaktiviteter ur ett genusperspektiv
  • Framtidens skolidrottsförening
  • Aktuella studentuppsatser

Se fullständigt program längre ner på sidan.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 18 oktober 2019.

Linnéuniversitetet, Växjö Veronica Jägerbrink Lägg till i din kalender