mobil med pennor och färgtuber

Konstkritik och konstpedagogik – hållbara framtidsperspektiv

Välkommen till konferensen Konstkritik och konstpedagogik, om hållbarhetsaspekter av konstpedagogik och konstkritik, som arrageras i Växjö 2 februari 2018. Den har fokus på utbyte av erfarenheter mellan inbjudna internationella föreläsare inom konstpedagogik och konstkritik samt viktiga regionala och lokala aktörer och nätverk.

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

Konferensen Konstkritik och konstpedagogik – hållbara framtidsperspektiv handlar om hållbarhetsaspekter av konstpedagogik och konstkritik. Hållbarhet adresseras här såväl i termer av hur konsten kan utmana sociala normer att tala om miljöproblemen, som hur samhällelig hållbarhet rimligtvis bör innebära att alla kan delta i alla aspekter av det offentliga samhällslivet, där konsten, kulturella artefakter och visuell kultur tar större del i vår vardagliga erfarenhet än vad som vanligtvis erkänns. I fokus är frågan om, och hur, konst, konstpedagogik och konstkritik kan ta ett större ansvar gentemot en allmänhet som präglas av mångkultur och med olika förutsättningar att förstå världen som den ser ut omkring oss.

Kärnan i konferensen är utbytet av erfarenheter mellan inbjudna internationella föreläsare från såväl det konstpedagogiska fältet som konstkritikområdet samt viktiga regionala och lokala aktörer och nätverk. Konferensen sammanfaller också med lanseringen av ett nytt masterprogram i konsthistoria och visuella studier.

Konferensen arrangeras av institutionen för musik och bild vid Linnéuniversitetet i Växjö. Samarbetspartners är även Växjö konsthall och Växjö kommun.