Studenter utanför biblioteksbyggnaden på campus Växjö
- Heldag

Mötesplats Profession - Forskning 2018

Mötesplats Profession – Forskning har arrangerats i olika skepnader under många år. Från 2018 är Svensk biblioteksförening huvudarrangör till denna konferens, som har en viktig funktion för erfarenhetsutbyte och kontakt mellan utbildning, forskning och alla typer av biblioteksverksamhet.

konferensen är avslutad!

Mötesplats Profession – Forskning är ett tillfälle för dig som arbetar i professionen att uppdatera dig och ta del av ny forskning inom biblioteksfältet. Du som forskare får tillfälle att pröva dina tankar och skapa värdefulla kontakter med bibliotekspraktikerna. Målgruppen är anställda inom alla bibliotekstyper, forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap och närliggande områden, samt bibliotekariestudenter.

Mötesplats Profession - Forskning äger rum den 22–23 oktober 2018 i Växjö. Huvudarrangör är Svensk Biblioteksförening tillsammans med Institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet samt Högskolan i Borås.

Samarbetspartners är Biblioteksutveckling Blekinge/Kronoberg, Linnéuniversitetets bibliotek, Svensk Biblioteksförening Region Sydost samt Växjö Stadsbibliotek.

Klicka här för att komma till konferensens huvudsida - information om program och anmälan kommer att publiceras där under våren 2018.

- Heldag Linnéuniversitetet, campus Växjö Lägg till i din kalender