Linnéuniversitetet Växjö

Nationell konferens i nationalekonomi, 4–5 oktober 2018

Välkommen till Nationell konferens i nationalekonomi som arrangeras på Linnéuniversitetet i Växjö den 4–5 oktober 2018.

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

Vi på Linnéuniversitetet hälsar nationalekonomer och andra intresserade av ämnet välkomna till den sjätte nationella konferensen i Nationalekonomi. I år är Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet lokala värdar medan Nationalekonomiska föreningen står som huvudarrangör.

Det kommer att hållas ett flertal forskningsseminarier inom alla nationalekonomins ämnesområden. 

Inbjuden huvudtalare: Petter Lundborg, pristagare av Assar Lindbeck-medaljen 2018. Se mer information nedan.

Prisceremoni: 4 oktober kl. 16, IKEA-salen, Linnéuniversitetet.
Deadline: Uppsatser skickas in senast 14 maj 2018. Anmälan görs senast 7 september 2018.

Konferensen syftar till att skapa ett rum för nationalekonomer, och andra intresserade av ämnet, att regelbundet mötas och därigenom bidra till att:

  • öka de yrkesmässiga och sociala kontaktytorna mellan forskare i Sverige
  • förbättra förutsättningarna för ökad rörlighet mellan institutionerna i Sverige
  • ge verksamma inom departement, statliga verk etc. möjlighet att ta del av de senaste forskningsrönen från forskare i Sverige
  • ge doktorander och nydisputerade tillfälle att presentera sig för
  • potentiella arbetsgivare
  • etablera ett naturligt forum för diskussioner kring utbildnings- och forskningspolitiska frågor inom nationalekonomin.

En paneldiskussion kommer att arrangeras med tema kopplat till Linnéuniversitetets spetsforskning inom diskriminering och integration.

Konferensspråket är i huvudsak engelska.

Välkommen till Linnéuniversitetet i Växjö. Ett modernt, internationellt universitet i Småland.