Flickböcker i mängd
- Heldag

Conceptions of Girlhood Now and Then: "Girls' Literature" and Beyond

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

Internationell konferens vid Linnéuniversitetet, Växjö, den 6–8 oktober 2020 med fokus på s.k. "flickböcker". Se vidare konferensens engelska webbplats, där all fortlöpande information om program abstracts etc. kommer att publiceras.

På grund av Covid19-situationen kommer denna konferens att vara helt och hållet digital och tillstörsta delen ges via pattformen Zoom - se vidare nyssnämnda engelska websida för utförlig information om detta.

Konferensspråket kommer att vara engelska.

 

- Heldag On-line-konferens, Linnéuniversitetet Lägg till i din kalender