gädda under havsytan

Baltic Sea Coastal Predatory Fish Symposia (BPF 2020)

Välkommen till Rovfisksymposium (BPF) i Kalmar, 13-14 februari, 2020

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

Bestånden av gädda, abborre och gös har en central ekologisk och samhällsekonomisk roll i Östersjöns kustområden. Dessa bestånd är dock hårt pressade av mänskliga aktiviteter och förändrade födovävar. I syfte att främja framtida forsknings- och förvaltningsstrategier inbjuder Linnéuniversitetet i samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar till ett Rovfisksymposium med fokus på rådande kunskapsläge för arternas ekologi, beståndsutveckling, hotbilder samt åtgärdsbehov.

Symposiet riktar sig till inbjudna representanter från akademin, förvaltande myndigheter och intresseorganisationer.