Teleborgs slott

Towards Ultimate Quantum Theory (UQT)

Internationell konferens inom kvantteori, kvantexperiment och kvantteknologi vid Linnéuniversitetet i Växjö, 11-14 juni 2018. Ankomst 10 juni, avfärd 15 juni.

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

Konferensen Towards Ultimate Quantum Theory (UQT) arrangeras av International Centre for Mathematical Modelling in physics, engineering and cognitive sciences (ICMM) vid Linnéuniversitetet i Växjö. Denna den 19:e upplagan av konferensen är tillägnad grundläggande kvantteori (inklusive filosofiska frågor), kvantexperiment och nyligen utvecklade kvantteknologier (med fokus på deras grundläggande aspekter).

Mer information, program, anmälan etc finns på Towards Ultimate Quantum Theorys engelska webbplats.