Blommande träd Kalmar
- Heldag

Välkommen till digital UniLink Arenaträff

Har vi samverkansmetoder för att kvalitetssäkra utbildning och lösningar på hur vi möter samhällets utmaningar?

Linnéuniversitetet bjuder in till två digitala halvdagar med dialogseminarier och workshops för dig som är intresserad av samverkansfrågor kopplat till utbildning.

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

Arenaträffen anordnas inom ramen för UniLink och riktar sig till personal på lärosäten som arbetar med samverkansfrågor med syftet att utbyta erfarenheter, diskutera aktuella frågor samt utveckla och tillvarata gemensamma intressen. Evenemanget är öppet för personal på lärosäten som både är medlemmar och icke-medlemmar i UniLink.

Program:

20 oktober, 12.30-16.30:

Samverkan som en kvalitetsaspekt i utbildningarna.
Hur måste samverkan fungera för både arbetsgivare och studenter för att det ska ge rätt effekter och stärka kvaliteten i utbildningarna?  Ömsesidig nytta - hur systematiserar vi det?

 • Resultat från studie om samverkan studenter, SME och högre utbildning (Anna Kremel, Örebro universitet)
 • Exempel på samverkanssäkrad utbildning (Corina Löwe, Linnéuniversitetet)
 • Pilot innovationsprogrammet (Karin Axelsson, Mälardalens högskola)
 • Vad ska en utbildning innehålla och hur ska den utformas och genomföras för att vara relevant i framtiden och hur kan samverkan bidra? (Johan Blaus, KTH, projektledare MERUT)

Den röda tråden mellan utbildning, alumn, och livslångt lärande.
Inspirationsworkshop - hur hitta bättre sätt att jobba? Samskapande av idéer utifrån frågor:

 • Hur systematiserar vi samverkan i utbildningarna?
 • Hur skapar vi incitament och former för studenter, alumner och arbetsgivare att fortsätta med sitt livslånga lärande kopplat till universitetet?
 • Hur stärker vi individens attraktions- och konkurrenskraft?  

Workshopsledare från Linnéuniversitetet.

 21 oktober, 08.45-12.00:

I en tid av stora samhällsutmaningar 
Hur kan den högre utbildningen bli en tydligare del av lösningen? 

 • De stora samhällsutmaningarna inklusive lärosätenas samverkansuppgift (Markus Klinton, Örebro universitet)  
 • Det Entreprenöriella universitet och samhällsutmaningarna (Malin Tillmar, Linnéuniversitetet)
 • Exempel på hur vi engagerar studenter i entreprenöriellt tänkande och arbetet med samhällsutmaningar?  (Kattis Ellborg & Erik Rosell, Linnéuniversitetet)
 • ORU Innovation arena och studenterna (Mattias Dyrvik, Örebro universitet)
 • Panelsamtal (Moderator: Markus Klinton, Örebro universitet)

Behålla, utveckla och slänga?
Vad tar jag med mig hem? Hur fortsätter vi lära av varandra hur vi ska jobba med samverkan inom utbildning? Hur påverkar Covid19 vårt arbete?
Erfarenhetsdelning och personliga perspektiv

Gruppsamtal som leds av Linnéuniversitetet.

Anmälan:

Evenemanget är kostnadsfritt UniLinks medlemmar. För deltagare vars lärosäte inte är medlem är kostnaden 300 SEK.

Anmäl dig här senast 10/10

Detta är ett digitalt evenemang och när du har anmält dig kommer en bekräftelse. Zoomlänk kommer att mailas till dig samma dag som evenemanget sker.

- Heldag Digitalt - länk skickas till anmälda innan konferensen startar Lägg till i din kalender