"Prometheus Brings Fire to Mankind", målning av Heinrich Füger (ca 1817).
- Heldag

Utåt/Inåt - Religionsvetardagarna 2018

I samband med årsmötet för Svenska samfundet för religionshistorisk forskning anordnas ett tvådagars kollokvium. Ett antal panelsamtal på temat Utåt/Inåt kommer att organiseras. Temat innebär att samtalen kommer att kretsa runt religionsforskningens utåtriktade verksamhet och dess inre benstomme. Forskningens position i offentligheten, olika verktyg för att nå folk, frågan om vad den intresserade allmänheten vill veta och vad de bör veta, förhållandet till religiösa organisationer och liknande spörsmål står på tapeten i Utåt-samtalen. Forskningshistoria, försummade fält, teoretiska landvinningar och relationen till andra discipliner kan vara ämnen för Inåt-samtalen. Och hinner vi säga något klipskt om dialektiken mellan Utåt/Inåt har vi nått långt.

Kollokviet påbörjas efter lunch fredag den 21:e september. Inleder gör Laura Feldt som är lektor i religionsstudier vid Institut for historie, Syddansk universitet. Feldts primära forskningsområde är myter om det fantastiska och monströsa i forntidens Mesopotamien, i Den hebreiska Bibel och i tidiga kristendomsformer. Hon arbetar också med religion och populärkultur i samtiden. Feldts nuvarande forskningsprojekt analyserar vildmarksmytologier och religiöst identitetsskapande inom forntidens religioner. Bland hennes publikationer återfinns The Fantastic in Religious Narrative from Exodus to Elisha (2012), Wilderness in Mythology and Religion - Approaching Religious Spatialities, Cosmologies, and Ideas of Wild Nature (red. 2012), Reframing Authority - The Role of Media and Materiality (med Christian Høgel 2018) samt Marginality, Media and Mutations of Religious Authority in the History of Christianity (red. 2018). Kollokviet avslutas före lunch lördagen den 22:e med SSRF:s årsmöte.

Linnéuniversitetet står för lokaler, fika och middag på fredagskvällen. Anmälan via länk nedan.

Varmt välkomna till Småland, konungadömets mest sympatiska landskap!

- Heldag Linnéuniversitetet, Växjö Lägg till i din kalender