Växjökonferensen

Växjökonferensen

Växjökonferensen är en anrik konferens med lång tradition. Den har i många år fungerat som en nationell arena för information och samtal kring aktuella samt framtida skol- och utbildningsfrågor. 20210 firar Växjökonferensen 33 år och är därmed med god marginal Sveriges äldsta skolkonferens!

Konferensen är ett samarrangemang av Växjö kommun, Linnéuniversitetet och Region Kronoberg. Den riktar sig till utbildningspolitiker, förvaltningstjänstemän, rektorer, fackliga organisationer, studie- och yrkesvägledare samt lärare på grundskola, gymnasium och högskola/universitet. Sedan 2015 arrangeras konferensen på Linnéuniversitetet - tidpunkten är slutet av januari månad.

Temat för 2021 års konferens kommer att vara:
En likvärdig skola - Lika tillgång till lika utbildning

Teman för de senaste konferenserna har varit:

2020: Handlingskraft för en hållbar skola
2019: Skolutveckling – Mod att våga, lust att lära
2018: Skolutveckling – Förstå, Förklara och Förbättra
2017: Att leda mot framtidens kompetenser – mod, motivation, nyfikenhet
2016: Vikten av att länka rätt – svensk skola och styrkedjan
2015: Skola – Pisa – Framtiden, slaget om den svenska skolan
2014: Industrin, jobben, framtiden – teknisk utbildning i förändring

Vill du läsa mer om tidigare konferenser? Gå vidare till vaxjokonferensen.se