Växjökonferensen

Växjökonferensen

Växjökonferensen är en anrik konferens med lång tradition. Den har i många år fungerat som en nationell arena för information och samtal kring aktuella samt framtida skol- och utbildningsfrågor.

Växjökonferensen är ett samarrangemang av Växjö kommun, Linnéuniversitetet och Region Kronoberg. Den riktar sig till utbildningspolitiker, förvaltningstjänstemän, rektorer, fackliga organisationer, studie- och yrkesvägledare samt lärare på grundskola, gymnasium och högskola/universitet. Sedan 2015 arrangeras konferensen på Linnéuniversitetet - tidpunkten är slutet av januari månad. 2021 års konferens var den 33 i ordningen.

Nästa Växjökonferens planeras till den 26-27 januari 2022 - välkommen åter då!

Teman för de senaste årens konferenser har varit:

2021: En likvärdig skola - Lika tillgång till lika utbildning
2020: Handlingskraft för en hållbar skola
2019: Skolutveckling – Mod att våga, lust att lära
2018: Skolutveckling – Förstå, Förklara och Förbättra
2017: Att leda mot framtidens kompetenser – mod, motivation, nyfikenhet
2016: Vikten av att länka rätt – svensk skola och styrkedjan
2015: Skola – Pisa – Framtiden, slaget om den svenska skolan
2014: Industrin, jobben, framtiden – teknisk utbildning i förändring

Vill du läsa mer om tidigare konferenser? Gå vidare till vaxjokonferensen.se