Teleborg Castle

VINCI 2018

Den 13-15 augusti 2018 hålls det elfte internationella symposiet om visuell informationskommunikation och interaktion, "Visual Information Communication and Interaction" (VINCI). Symposiet hålls i Sverige på Linnéuniversitetet i Växjö.

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

Visual Information Communication and Interaction (VINCI) är det främsta internationella forumet för forskare och praktiker att diskutera den senaste tekniken inom visuella kommunikationsteorier, mönster och applikationer.

Visuell kommunikation genom grafiskt språk eller teckenspråk har länge genomförts bland människor med olika bakgrunder eller kulturer, och under de senaste årtiondena mellan människa och maskin. I dagens digitala värld kodas visuell information typiskt med olika metaforer som vanligen används i det dagliga livet för att underlätta snabb förståelse och enkel analys under kommunikationsprocessen.

Visuell informationskommunikation omfattar allmän informationsvisualisering, grafiska användargränssnitt, visuell analys och visuella språk. Visuell information används alltmer för att underlätta kommunikation mellan människor och mellan människor, internet och mobila enheter.

Detta och mycket mer kommer att diskuteras under konferensen VINCI 2018 den 13-15 augusti 2018 på Linnéuniversitetet i Växjö.

Mer information

På konferensens internationella webbsida https://vinci-conf.org/index.html kan du anmäla dig och få mer information om konferensen VINCI 2018.