Träbyggnad på campus Växjö

Forum Wood Building Nordic 2018 - Mot en ny renässans!

Linnéuniversitetet i Växjö är stolt värd för det sjunde Forum Wood Building Nordic den 27-28 september 2018. Konferensen är en fantastisk möjlighet för akademiker och praktiker att mötas och utbyta erfarenheter och för att lära från de bästa inom fältet.

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

Forum Wood Building Nordic 2018 - Mot en ny renässans lyfter fram ekonomiska och sociala faktorer, vilka bidrar till ett avstamp från det gamla. Industri, produktion och produkt utvecklas som en följd av framgångar inom vetenskapen och praktiken, samt genom en ökad politisk öppenhet.

Föreläsningar av internationella talare och en stor utställning där olika organisationer visar sina senaste produkter och tjänster, har de senaste åren gjort Forum Wood Building Nordic till en av de viktigaste konferenserna inom träbyggnad och träkonstruktion i de nordiska länderna.

Exempel på områden som kommer belysas närmare den här gången är:

  • Hur kan trä bidra till att minska bostadsbristen?
  • Parisavtalet lyfter träbygg som ett prioriterat område!
  • Nya aktörer på flerbostadsmarknaden!
  • Produkt- och produktionsplattformar för effektivare processer.

Kontaktpersoner

Tobias Schauerte
Telefon: 072-239 45 73
E-post: wbn@lnu.se

Jan Novak
Telefon: 0768-54 52
E-post: wbn@lnu.se

Forum Wood Building Nordic är en del av den internationella organisationen Forum Holzbau

Läs mer på konferensens engelska webbplats.