Big Data word cloud

Big Data Conference

Big Data Conference är en årligen återkommande konferens som arrangeras av Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA). Platsen är Linnéuniversitetet och tiden månadsskiftet november-december.

Syftet med Big Data Conference är att ge tillfälle att presentera och diskutera de resultat som uppnåtts inom DISA under det gångna året. Förutom DISAs egna forskare deltar såväl forskare från andra lärosäten som samarbetspartners från näringsliv och samhälle.

2021: Big Data Conference för sjunde gången!

Om ingenting oförutsett inträffar återkommer vi omkring den 1 december 2021 med en ny Big data Conference.

Välkommen åter!