Big Data word cloud

Big Data Conference

Big Data Conference är en årligen återkommande konferens som arrangeras av Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA). Platsen är Linnéuniversitetet och tiden månadsskiftet november-december.

Syftet med Big Data Conference är att ge tillfälle att presentera och diskutera de resultat som uppnåtts inom DISA under det gångna året. Förutom DISAs egna forskare deltar såväl forskare från andra lärosäten som samarbetspartners från näringsliv och samhälle.

2019 - Big Data Conference för femte gången!

2019 är det plötsligen femte gången som vi bjuder in till denna konferens - se nedan för mera information! Platsen är även i år Linnéuniversitetets campus i Växjö. 2020 kommer vi däremot att med stor sannolikhet förflytta oss till universitetets nybyggda lokaler i Kalmar.

Välkommen både i år och kommande år!