Big Data word cloud

Big Data Conference

Big Data Conference är en årligen återkommande konferens som arrangeras av Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA). Platsen är Linnéuniversitetet och tiden månadsskiftet november-december.

Syftet med Big Data Conference är att ge tillfälle att presentera och diskutera de resultat som uppnåtts inom DISA under det gångna året. Förutom DISAs egna forskare deltar såväl forskare från andra lärosäten som samarbetspartners från näringsliv och samhälle.

2020: Big Data Conference för sjätte gången!

2019 års Big Data Conference har just avslutats men inom kort kommer vi att börja planera för nästa år. Sannolikt kommer platsen då att vara Linnéuniversitetets nya lokaler på "universitetskajen" i Kalmar och tiden som vanligt omkring den 1 december.

Välkommen åter då!