Barn med regnbågsfärgat paraply tittar upp.
-

Connected Childrens nätverksträff 2022

Vid den här årligt återkommande konferensen tar vi utgångspunkt i olika teman som är viktiga vid utvecklandet av tidiga och samordnade insatser för barn och unga. Bakom konferensen står forskningsprogrammet "Connected Children", som pågår i sex år från hösten 2021. I år möts vi på Lidingö, 25-26 april från lunch till lunch. Temat är ”Mot ett partnerskap för och med barn.

Genom programmet, "Connected Children" kopplas forskare från olika lärosäten och ämnesområden samman med processledare/samordnare för utvecklingsarbete inspirerade av GIRFEC från runt om i landet. Den årliga nätverksträffen i konferensform, som vi i forskningsprogrammet bjuder in till, är tänkt att utgöra en viktig plattform för samarbetet. 

Här kan du läsa mer om "Connected Children". 

Nedan hittar du programmet för dagen samt information om anmälan och hotellbokning. Sista datum för anmälan är 25 mars.

Varmt välkomna!