Kalmar slott i bakgrunden och dator med eHälsodagarna på skärmen
- Heldag

eHälsodagarna 2020

Varmt välkomna till Kalmar och eHälsodagarna den 24-25 mars 2020. E-Hälsodagarna är ett samarbete mellan Svenska Läkaresällskapet (SLS) och eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Två dagar med fortbildning om eHälsa
SLS eHälsodagar 2020 inleds med en utbildningsdag tisdagen den 24 mars och efterföljs av SLS årliga inspirationsdag om eHälsa onsdagen den 25 mars. På kvällen den 24 mars anordnas en gemensam middag. Det går bra att delta ena eller båda dagarna och möjlighet att delta via videolänk kommer att finnas för de som inte har möjlighet att delta på plats.

Fortbildningsdagar för alla läkare oavsett specialitet
SLS eHälsodagar 2020 vänder sig i första hand till hela läkarprofessionen, men alla intresserade av ämnet är välkomna. Utbildningsdagen innehåller en allmän introduktion till ämnet e-hälsa följt av specifika moment på både nybörjarnivå och fortsättningsnivå – utformat efter önskemål från SLS medlemmar. Bland ämnena finns AI, big data, algoritmer, terminologi, kopplingen mellan kvalitetsregister och kunskapsstyrning med mera. Inspirationsdagen innehåller framåtblick med olika aspekter på eHälsa med en rad konkreta exempel och uppföljning med politiker och myndigheter om vad som hänt sedan föregående inspirationsdag.

Program och anmälan
Mer information, program, medverkande, kursavgift samt anmälningslänk kommer efter hand att publiceras på den här sidan. Boka redan nu in dagarna i din kalender.

Väl mött!
Göran Petersson

- Heldag Göran Petersson Lägg till i din kalender