-

IKMDOK-konferensen 2019

Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvård (IKM) är ett samhällsvetenskapligt kunskapscentrum som bedriver forskning och kvalitets- och kompetensutveckling inom ungdoms- och missbruksvården.

Konferensen äger rum den 6-7 november på Linnéuniversitetet i Växjö och anordnas av IKM, Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvården. Det är den 25:e konferensen i ordningen och belyser i år ett flertal aktuella frågor inom området. Konferensen riktar sig till verksamheter och praktiker som använder olika former av intervjumetoder för kartläggning och uppföljning.

Mer information om konferensen hittar du här!

Länk till anmälan (sista dagen för anmälan är den 30 oktober)

- Linnéuniversitetet, Växjö Mikael Dahlberg Lägg till i din kalender