Kopparstick
Heldag

Att bli sedd, respekterad och bekräftad – En dag för kunskap om breddad rekrytering och breddat deltagande

Ta del av forskning, inspiration och Linnéuniversitetets praktiska metoder.

Nytt datum: 20 oktober 2021!

Tyvärr har det visat sig att det bästa vi kan göra just nu är att flytta hela denna konferens framåt i tiden, närmare bestämt till den 20 oktober 2021. 

Vår förhoppning är att vi då skall kunna träffas som vi ursprungligen hade tänkt oss, dvs i Linnéuniversitetets nya lokaler i centrala Kalmar.

Varmt välkomna nästa år!

Denna konferens är ett gemensamt arrangemang av Linnéuniversitet och nätverket Include.

På återhörande och med varma hälsningar

Kajsmari Engdahl, Linda Levin och Petra Hunt