Konferensbild: Interkulturella möten i språkklassrummet
-
Digital workshop

Workshops: Interkulturella möten i språkklassrummet

I dagens mångkulturella samhälle behöver vi lärare utveckla vår förmåga att hantera mångfald. Frågan är hur språkklassrummet kan bidra till detta. Därför bjuder vi, tillsammans med European Centre for Modern Languages (ECML) in till digitala workshops. Syftet är att skapa förutsättningar för interkulturellt lärande i språkklassrummet. Tanken är att också att bidra till erfarenhetsutbyte mellan undervisande språklärare och lärarutbildare.

European Centre for Modern Languages (ECML), arbetar aktivt för att uppmuntra språklärare i Europa att utveckla sin pedagogik och skapa inspirerande lärandemiljöer. Workshop-tema kommer därför att vara Action Research Communities (ARC) med fokus på just interkulturellt lärande. ARC som metod fokuserar på att utveckla ett reflekterande arbetssätt i språkklassrummet för att stärka lärarens professionalitet.

Läs mer om European Centre for Modern Languages här.

Hur ser upplägget ut?

  • A short welcome to participants and experts, Corina Löwe and Brita Bodin
  • Presentation of ECML, The Swedish representative Eva Engdell, Skolverket
  • Setting the scene: What is ARC, a short description: Christine Lechner
  • Interculturality and the Language classroom: Inspiration lecture Larissa Kasumagic-Kafedzic
  • Information about the ARC-Project and a first glimpse at Action Research: Angela Gallagher-Brett and Christine Lechner
  • Analytic discourse activity: Christine Lechner

Vid frågor, kontakta gärna: Corina.Lowe@lnu.se eller Brita.Bodin@kau.se

Hoppas vi ses! Corina Löwe, Linnéuniversitet och Brita Bodin, Karlstads Universitet

- Zoom Corina Löwe Lägg till i din kalender