IYCC Conference, Växjö, Sweden 2020
- Heldag

International Young Carers Conference (IYCC): Identify, listen and support, 3-6 maj 2021

Den tredje internationella konferensen Young Carers Conference, "Identify, Support, Listen to young carers" (IYCC 2021) som skulle ha arrangerats i Bryssel i november 2020 kommer istället att genomföras online den 3-6 maj 2021. I likhet med tidigare IYCC-konferenser är detta ett samarrangemang mellan Nordiskt Kompetenscentrum Anhöriga (Nka), Eurocarers och Linnéuniversitetet.

2021 års IYCC-konferens skall bygga vidare på slutsatserna från 2017 års konferens i Malmö, då nyckelpersoner från olika områden och från hela världen enades om att unga omsorgsgivare måste kunna åtnjuta samma rättigheter som alla andra barn, samt påpekade att den vision som lagts fram i FN:s barnkonvention fortfarande är långt ifrån verklighet för väldigt många unga omsorgsgivare.

Tema: Identify, support and listen to young carers

Temat denna gång är Identify, support, and listen to young carers, och syftet att reflektera över de konkreta åtgärder som krävs för att göra det möjligt för unga omsorgsgivare att nå sin fulla potential.

IYCC 2021 är ett samarrangemang av Eurocarers, Linnéuniversitet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Om program och anmälan

Läs mer om program, anmälan m m på konferensens egen webbplats: 

https://eurocarers.org/2021-IYCC

Anmälan har öppnat - stänger den 27 april!

Läs mer om arrangörerna:

ME-WE projektets webbsida på Lnu.se: https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-psykosocialt-stod-for-att-framja-psykisk-halsa-och-valbefinnande-me-we/

- Heldag Online Lägg till i din kalender