Teleborgs slott
- Heldag

Konferens i kreativt skrivande

Den 21 och 22 april 2022 hålls den fjärde ämneskonferensen i kreativt skrivande under rubriken ”Estetik, kunskap och pedagogik” på Linnéuniversitetet i Växjö.

Konferensen kommer att diskutera frågor om estetikens, kunskapens och pedagogikens roll i det konstnärliga skapandet och i våra utbildningar.

Estetik:

 • Hur kan vi, handledare och studenter, bäst utveckla vår konstnärliga gestaltningsförmåga och kreativitet? Vad gör resultattänkande med kreativiteteten?
 • Hur frigörs kreativiteteten? Vad låser in den?
 • Hur påverkas kreativiteteten inom en synkronisk och diakronisk kontext?
 • Hur bedöms det konstnärliga skapandet av våra läsare, kollegor, universitet och forskarsamhället?
 • Vem och vad bestämmer vad forskning är i genomförandet av ett konstnärligt verk?
 • Hur avgörs finansieringen av den estetiska forskningen som leder till ett litterärt verk eller studerar detta verks tillblivelse och betydelse?
 • Kan eller får vi skriva om något som vi inte själva har erfarenhet av. Är det önskvärt?
 • Vad skriver våra studenter om – och hur? Finns det en diskrepans mellan det som skrivs inom skrivutbildningar och det som publiceras och når offentligheten?

Kunskap:

 • Vilken roll spelar kunskapen som behövs i skapandet av det litterära verket?
 • Hur påverkar kunskapen estetiken och tvärtom?
 • Hur forskar vi för att bygga upp och säkerställa det konstnärliga verkets kunskaper?
 • Hur kan en essä om det egna konstnärliga verket se ut?
 • Hur kan essä om vilket tema som helst se ut?

 

Pedagogik:

 • Hur främjar, kommenterar och värderar vi den konstnärliga processen?
 • Vi läser texter hela tiden, men är vi alltid medvetna om hur? Finns det sätt som är mer ”rätt” än andra?
 • Text i arbete: Hur kan vi som skrivlärare handfast och hanterligt göra en ofärdig text bättre eller föreslå en mer produktiv väg till textens fullbordande? Hur talar vi om det som (ännu) inte finns/inte har tagit form?


Konferensen riktar sig till alla lärare och forskare inom området Kreativt skrivande.

- Heldag Linnéuniversitetet, Växjö Cecilia Davidsson Lägg till i din kalender