Teleborgs slott
- Heldag
Konferens

Konferens: Kreativt skrivande

Den 8-9 september 2022 bjuder vi er att delta i den fjärde ämneskonferensen i kreativt skrivande under rubriken ”Estetik, kunskap och pedagogik” på Linnéuniversitetet, i Växjö.

Vi vill gärna diskutera frågor om estetikens, kunskapens och pedagogikens roll i det konstnärliga skapandet och i våra utbildningar.

Estetik:

 • Hur kan vi, handledare och studenter, bäst utveckla vår konstnärliga gestaltningsförmåga och kreativitet? Vad gör resultattänkande med kreativiteteten?
 • Hur frigörs kreativiteteten? Vad låser in den?
 • Hur påverkas kreativiteteten inom en synkronisk och diakronisk kontext?
 • Hur bedöms det konstnärliga skapandet av våra läsare, kollegor, universitet och forskarsamhället?
 • Vem och vad bestämmer vad forskning är i genomförandet av ett konstnärligt verk?
 • Hur avgörs finansieringen av den estetiska forskningen som leder till ett litterärt verk eller studerar detta verks tillblivelse och betydelse?
 • Kan eller får vi skriva om något som vi inte själva har erfarenhet av. Är det önskvärt?
 • Vad skriver våra studenter om – och hur? Finns det en diskrepans mellan det som skrivs inom skrivutbildningar och det som publiceras och når offentligheten?

Kunskap:

 • Vilken roll spelar kunskapen som behövs i skapandet av det litterära verket?
 • Hur påverkar kunskapen estetiken och tvärtom?
 • Hur forskar vi för att bygga upp och säkerställa det konstnärliga verkets kunskaper?
 • Hur kan en essä om det egna konstnärliga verket se ut?
 • Hur kan essä om vilket tema som helst se ut?

Pedagogik:

 • Hur främjar, kommenterar och värderar vi den konstnärliga processen?
 • Vi läser texter hela tiden, men är vi alltid medvetna om hur? Finns det sätt som är mer ”rätt” än andra?
 • Text i arbete: Hur kan vi som skrivlärare handfast och hanterligt göra en ofärdig text bättre eller föreslå en mer produktiv väg till textens fullbordande? Hur talar vi om det som (ännu) inte finns/inte har tagit form?

Konferensen riktar sig till alla lärare och forskare inom området Kreativt skrivande. Vi välkomnar korta inlägg om max 15 minuter med kritiska, praktiska, konstnärliga och/eller teoretiska utgångspunkter. Vi kommer att bilda en rad sessioner som avslutas med öppen diskussion. Anmäl din medverkan nedan under fliken Anmälan.

Gästföreläsare: Monika Fagerholm och Khashayar Naderehvandi

Tider
Konferensen startar den 8 september med registrering klockan 11-12, följt av lunch 12-13, och avslutas den dagen cirka 17.00.
Middag på kvällen 19.00
9 september: 09.00 – 15.00, med avbrott för lunch.

Frågor
För frågor om konferensens innehåll kontakta Cecilia Davidsson via mejl: cecilia.davidsson@lnu.se

För praktiska frågor i samband med konferensen kontakta konferens@lnu.se

Bästa hälsningar,

Konferensgruppen:
Cecilia Davidsson, Magnus Eriksson och Vasilis Papageorgiou

Ett hållbart evenemang

Konferensen "Kreativt skrivande" är ett hållbarhetssäkrat möte enligt  Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjer som är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och

innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.

- Heldag Linnéuniversitetet, Växjö Cecilia Davidsson Lägg till i din kalender