En blomma, kopparstick

Linnédialogen

Linnédialogen är en konferens för skolväsendet.

Linnédialogen är en regional mötesplats för regionens skolchefer, som har ägt rum i februari sedan 2016. Syftet med Linnédialogen är att stärka samverkan mellan Linnéuniversitetet och skolhuvudmän i regionen för att tillsammans främja utveckling av skolväsendet, lärarutbildning och fortbildning av yrkesverksamma inom förskola och skola.

Nästa Linnédialog äger rum torsdagen den 6 februari 2020. Vi ser fram emot att möta er skolchefer från Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronobergs län!

Stort tack till alla er som deltog den 6 februari 2019!
Här finns dokumentation från dagen:
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2019/linnedialog-6-feb-2019