En blomma, kopparstick

Linnédialogen – utveckling av skolväsendet, lärarutbildning och fortbildning för yrkesverksamma inom förskola och skola

Linnédialogen är en mötesplats för regionens skolchefer, som har ägt rum i februari sedan 2016.


Syftet med Linnédialogen är att stärka samverkan mellan Linnéuniversitetet och skolhuvudmän i regionen för att tillsammans främja utveckling av skolväsendet, lärarutbildning och fortbildning för yrkesverksamma inom förskola och skola.

Vi ser fram emot att möta er skolchefer från Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län!

Nästa Linnédialog äger rum den 9 februari 2022, välkomna!