texten Make Music Matter över ljus och planet

Make Music Matter! Let´s Co-Net – nätverksträff 26/5

Digitala möten har det senaste året blivit ett naturligt sätt att ses. För att möta musiklärares kompetensutvecklingsbehov började Make Music Matter! hösten 2020 med digitala sändningar.
Våra nätverksträffar har sedan starten i december 2020, lockat flera hundra musiklärare att delta.

Maj månads sändning äger rum 26 maj och då gästas vi bland annat av Camilla Gölstam, Undervisningsråd vid Skolverket, som kommer för att informera om den nya nya kursplanen som ska tillämpas från höstterminen 2022 samt om tillhörande kommentarmaterialet i musik som kom ut i mars.

Medverkar gör även Peder Bylander, grundare av SoundLily, en svenskutvecklad  mjukvara som stödjer musiklärare i deras undervisning. Tillsammans med sina elever kan läraren på ett enkelt, effektivt och kul sätt öva på musikinstrument. Eleverna kan även själva hemma öva på sina musikläxor. SoundLily erbjuder vacker kompmusik synkat med notbilder. Pitch och hastighet kan ändras med ett snabbt fingerdrag. Det har i tester visat sig att materialet på plattformen med fördel kan användas för olika typer av instrument, trots att det initiala innehållet anpassades för fiol. Användaren kan enkelt lägga in egen kompmusik att spela till.

Fler medverkande presenteras efter hand.

Länk till webinariet skickas till de som anmält sig dagen innan sändning.
OBS! Viktigt att du anger rätt e-postadress för att inbjudan till webinariet ska kunna skickas.

Anmälan 26/5

Välj alternativ

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

 

Se föregående nätverksträffar

Syftet med Make Music Matter! Let's Co-Net är att skapa gemensamma mötesforum för musiklärare på nätet samt att erbjuda kompetensutveckling genom olika samarbeten som nätverket har med forskare och lärarutbildare i musik, musikentreprenörer, organisationer etc.

Nätverksträffarna har namnet Co-net som står för ”tillsammans” på nätet”, där både akademi, skola och det omgivande samhället (musikbranschen) medverkar.

Varje sändning utgår från ett aktuellt tema, till exempel; läroplan och kursplan, bedömning, musikskapande, musikproduktion med digitala verktyg, kreativa lärprocesser i musik, entreprenörskap, digitala musikappar etc.

Vid varje nätverksträff medverkar en eller flera inbjudna gäster. Sändningarna har formen föreläsningar, workshops, paneldebatter, artistuppträdande mm.

Zoom Webinar Göran Nikolausson Lägg till i din kalender