Barn som sjunger

Välkommen att delta i skolprojektet Make Music Matter! I Have A Dream

Avslutat projekt.

Make Music Matter! I Have A Dream är ett unikt samarbete mellan det nationella skolprojektet Make Music Matter! och ABBA The Museum. Projektet startar den 11 september 2019 och pågår i ett år och fyra månader.

Det är ett skolprojekt som fokuserar på drömmar, entreprenörskap, kreativitet och digitalisering, samtidigt som Konventionen om barnets rättigheter (Barnkonventionen), som firar 30 år, uppmärksammas. Vidare behandlas en betydelsefull del av svensk musikhistoria i popsagan ABBA som överträffade drömmen inom ramen för projektet. 

Make Music Matter! I Have A Dream erbjuder följande:

  • Text & Musikskapande – eleverna får skriva en egen sångvers till ABBA:s låt ”I Have A Dream” samt göra en musikalisk tolkning av låten i egen musikproduktion
  • Konsert på ABBA The Museum på Barnkonventionens dag den 20 november, där elever får sjunga och framträda med sina versioner av ABBA:s låt "I Have A Dream” (deltagande skolor deltar i utlottningen av platser).
  • Material till Konventionen om barnets rättigheter att använda direkt i undervisningen.
  • Filmad guidad visning i ABBA-muséet – via linloggning på lärarportal.
  • Filmen Popsagan av Björn Ulvaeus – via inloggning på lärarportal.
  • Arbetsmaterial ”Make Music Matter! I Have A Dream” med tillhörande lärarhandledning för lärare med möjligheter att arbeta ämnesövergripande med projektet.
  • Digitala verktyg för musikproduktion i musikverktyget Soundtrap (fria licenser till alla skolor i landet).
  • Kompetensutveckling genom musikkonventet Make Music Matter T.E.A.C.H.! Be The Difference! 11-12 september på Linnéuniversitetet, där skolprojektet ”I Have A Dream” utgör en stor del av innehållet i programmet. Särskild anmälan för detta.

Anmälan skolprojektet Make Music Matter! I Have A Dream

På grund av tekniska problem kommer du inte att få någon bekräftelse på din anmälan. Du kommer att få ett mejl med inloggning till portalen senast den 12 september. Detta blir din bekräftelse.

Anmäl dig och din skola senast den 15 september 2019 för att vara med i utlottningen av platser till Barnkonventionens dag den 20 november 2019 på ABBA The Museum.

Anmälan till skolprojektet Make Music Matter! I Have A Dream!

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten via nedanstående länk.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.