Avicci som spelar musik

Välkommen att delta i skolprojektet Make Music Matter! STORIES #ForABetterDay

Make Music Matter! STORIES #ForABetterDay är ett unikt samarbete mellan Make Music Matter!, Linnéuniversitetet, Tim Bergling Foundation och Stiftelsen Signatur. Det är ett skolprojekt med stort fokus på musik, kreativitet, digital teknik och välmående. I projektet behandlas också historien om världsartisten Avicii, där eleverna bland annat får arbeta med Aviciis musik i egna musikproduktioner.

Första omgången av projektet startade hösten 2021 och följdes av ytterligare en omgång våren 2022. Nästa omgång drar igång i augusti 2022.

Alla har något att berätta! 

Skolprojektet STORIES #ForABetterDay handlar om att alla har en berättelse att berätta. Det kan vara något som de funderar över, upplevelser, glädje, oro, ångest eller annat. Att låta eleverna få  möjlighet att uttrycka och kommunicera sina tankar, känslor och idéer genom eget skapande utvecklar deras kreativa förmåga samtidigt som det också främjar till deras identitetsutveckling och välmående. Elevernas berättelser kan uttryckas på många sätt och med hjälp av olika uttrycksformer såsom musik, text, drama, dans, film, bild, formgivning och slöjd etc.

Skolprojektet STORIES #ForABetterDAy är ett tematiskt projekt där alla ämnen kan vara med. Projektet startade 6 september 2021 och pågår även under hela 2022. Genom att arbeta utifrån den lärarhandledning som har tagits fram för projektet så kan varje skola arbeta med värdegrund på ett för eleverna utvecklande och karaktärsdanande sätt.Som en del i projektet får eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper om den svenska artisten Avicii, vilken har haft mycket stor betydelse för svenskproducerad musik både i Sverige och i världen de senaste 10 åren. Bland annat kommer eleverna att få se filmen True Stories samt skapa remixer utifrån orginalstämmor av Aviciis världsvist i egna musikproduktioner.

Make Music Matter! STORIES #ForABetterDay är ett projekt om musik, kreativitet och mental hälsa - om välmående och-och om framtidstro!

Se hur Dalaskolan i Göteborg arbetar med sitt STORIES #ForABetterDay-projekt:

Se hur Gillbo-Gröndalskolan arbetar med STORIES #ForABetterDay tematiskt i alla sina ämnen:

I projektet ingår följande:

  • Music Stories – Elever skapar musik med originalloopar av Avicii i egna musikproduktioner.
  • Storytelling – Elever gör egna musikpoddar om musik, livsupplevelser och mental hälsa.
  • Challenge ”STORIES – Skolklasser lägger upp sina ”stories” på en digital plattform.
  • Events – Make Music Matter! STORIES #ForABetterDay.
  • Digitala verktyg via Soundtrap by Spotify och andra musikappar (fria licenser till alla skolor).
  • Interaktivt läromedel i musik och andra ämnen i samarbete med NE(fria licenser till alla skolor).
  • Lärarhandledning med möjligheter att arbeta tematiskt/ämnesövergripande med projektet. (kreativt skapande, mental hälsa, barnets rättigheter, musikens kraft etc  - via inloggning på lärarportal.
  • Exklusivt material om Avicii mm (via inloggning på lärarportal).
  • Interaktivt digitalt musikkonvent - kompetensutveckling för lärare där skolprojektet STORIES #ForABetterDay utgör en stor del av innehållet i programmet. Föreläsningar, workshops, paneldebatter, uppträdande etc.

Sidan uppdateras regelbundet med nyheter kring projektet. Projektet är utan kostnad.

"All the songs have a story I wanted to tell” (Tim Bergling)

Avicii Tim Bergling

 

”What is your story?”

Välkommen till STORIES #ForABetterDay.

Anmälan till skolprojektet Make Music Matter! STORIES #ForABetterDay

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten via nedanstående länk.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.