Avicci som spelar musik

Välkommen att delta i skolprojektet Make Music Matter! STORIES #ForABetterDay

Make Music Matter! STORIES #ForABetterDay är ett unikt samarbete mellan Make Music Matter!, Linnéuniversitetet, Tim Bergling Foundation och Stiftelsen Signatur. Projektet startar under hösten 2021 och pågår till och med 2022. Det är ett skolprojekt med stort fokus på musik, kreativitet, digital teknik och välmående. I projektet behandlas också historien om världsartisten Avicii, där eleverna bland annat får arbeta med Aviciis musik i egna musikproduktioner.

Skolprojektet STORIES #ForABetterDay handlar om att alla människor har en berättelse att berätta, en berättelse om livet som andra behöver få höra. Berättelser kan uttryckas på många sätt och med olika uttrycksformer såsom text, musik, drama, dans, film, bild, formgivning och slöjd. Det är ett tematiskt projekt där alla ämnen kan vara med. 

Make Music Matter! STORIES #ForABetterDay är ett projekt om musik, kreativitet och mental hälsa - om välmående och-och om framtidstro!

 

I projektet ingår följande:

  • Music Stories – Elever skapar musik med originalloopar av Avicii i egna musikproduktioner.
  • Storytelling – Elever gör egna musikpoddar om musik, livsupplevelser och mental hälsa.
  • Challenge ”STORIES – Skolklasser lägger upp sina ”stories” på en digital plattform.
  • Events – Make Music Matter! STORIES #ForABetterDay.
  • Digitala verktyg via Soundtrap by Spotify och andra musikappar (fria licenser till alla skolor).
  • Interaktivt läromedel i musik och andra ämnen i samarbete med NE(fria licenser till alla skolor).
  • Lärarhandledning med möjligheter att arbeta tematiskt/ämnesövergripande med projektet. (kreativt skapande, mental hälsa, barnets rättigheter, musikens kraft etc  - via inloggning på lärarportal.
  • Exklusivt material om Avicii mm (via inloggning på lärarportal).
  • Interaktivt digitalt musikkonvent - kompetensutveckling för lärare där skolprojektet STORIES #ForABetterDay utgör en stor del av innehållet i programmet. Föreläsningar, workshops, paneldebatter, uppträdande etc.

Sidan uppdateras regelbundet med nyheter kring projektet. Projektet är utan kostnad.

Avicii spelar

"All the songs have a story I wanted to tell” (Tim Bergling)

”What is your story?”

 

Välkommen till STORIES #ForABetterDay.

Anmälan till skolprojektet Make Music Matter! STORIES #ForABetterDay

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.