Blomman Linnea

Matematikbiennalen

Matematikbiennalen är en mötesplats för verksamma lärare inom skolan och ger möjlighet till såväl nätverkande, kompetensutveckling som att vara med och påverka framtidens matematikundervisning.

Sedan 1980 har Matematikbiennalen varit en mötesplats för lärare, skolledare, forskare, lärarutbildare och andra matematikintresserade. Under två dagar fyllda med seminarier, utställningar och workshops ges möjligheten att inspirera andra, kompetensutveckla sig, lära känna kollegor från hela landet samt vara med och påverka framtidens matematikundervisning.

31 mars - 1 april 2022, arrangerar Linnéuniversitetet för andra gången Matematikbiennalen.

Temat är: Hållbar matematikundervisning – hållbart för eleverna, lärarna, samhället och framtiden.

Matematikbiennalen 2022 blir den 22:a upplagan av denna återkommande kongress som genomförs vartannat år på olika platser i Sverige. Under de två dagarna får deltagarna ta del av cirka 250 olika programpunkter och möta närmare 100 idé- och informationsutställare. Utöver programmet arrangeras en kongressmiddag under kvällen den första kongressdagen.

Ett hållbart evenemang

Kongressen Matematikbiennalen är ett hållbarhetssäkrat möte enligt  Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjer som är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.

Anmälan och inlämning av bidrag

Anmälan föreläsning, workshop och idéutställning är öppen till 20 juni. Anmälan görs här.

Anmälan för utställare är öppen. Som utställare anmäler du dig här.

Anmälan för deltagare görs här.