Blomman Linnea

Matematikbiennalen

Matematikbiennalen är en mötesplats för verksamma lärare inom skolan och ger möjlighet till såväl nätverkande, kompetensutveckling som att vara med och påverka framtidens matematikundervisning.

Sedan 1980 har Matematikbiennalen varit en mötesplats för lärare, skolledare, forskare, lärarutbildare och andra matematikintresserade. Under två dagar fyllda med seminarier, utställningar och workshops ges möjligheten att inspirera andra, kompetensutveckla sig, lära känna kollegor från hela landet samt vara med och påverka framtidens matematikundervisning.

31 mars - 1 april 2022, arrangerar Linnéuniversitetet för andra gången Matematikbiennalen.

Temat är: Hållbar matematikundervisning – hållbart för eleverna, lärarna, samhället och framtiden.

Matematikbiennalen 2022 blir den 22:a upplagan av denna återkommande kongress som genomförs vartannat år på olika platser i Sverige. Under de två dagarna får deltagarna ta del av cirka 250 olika programpunkter och möta närmare 100 idé- och informationsutställare. Utöver programmet arrangeras en kongressmiddag under kvällen den första kongressdagen.

Anmälan och inlämning av bidrag

Anmälan för föreläsare öppnar mars/april 2021.
Anmälan för utställare öppnar våren 2021.
Anmälan för deltagare öppnar hösten 2021.