Blomman Linnea

Matematikbiennalen

Matematikbiennalen är en mötesplats för verksamma lärare inom skolan och ger möjlighet till såväl nätverkande, kompetensutveckling som att vara med och påverka framtidens matematikundervisning.

Sedan 1980 har Matematikbiennalen varit en mötesplats för lärare, skolledare, forskare, lärarutbildare och andra matematikintresserade. Under två dagar fyllda med seminarier, utställningar och workshops ges möjligheten att inspirera andra, kompetensutveckla sig, lära känna kollegor från hela landet samt vara med och påverka framtidens matematikundervisning.

16-17 januari år 2020, arrangerar Linnéuniversitetet för första gången Matematikbiennalen. Temat är Hållbar matematikundervisning - hållbart för eleverna, lärarna, samhället och framtiden. Matematikbiennalen 2020 blir den 21:a upplagan av denna återkommande kongress som genomförs vartannat år på olika platser i Sverige. Under de två dagarna får deltagarna ta del av cirka 200 olika programpunkter och möta närmare 100 idé- och informationsutställare. Utöver programmet arrangeras en kongressmiddag under kvällen den första kongressdagen.

Välkommen till Matematikbiennalen i Växjö 2020

Anmälan och inlämning av bidrag

Anmälan för föreläsare öppnar våren 2019.
Anmälan för utställare öppnar våren 2019.
Anmälan för deltagare öppnar hösten 2019.

Anmälan och inlämning av bidrag till 2020 års matematikbiennal görs på Matematikbiennalen2020.se

Kommande Matematikbiennaler vid Linnéuniversitetet