Utvärdering Matematikbiennalen 2020

Vi skulle vilja få dina åsikter om hur du upplevde Matematikbiennalen 2020. Hjälp oss genom att besvara enkäten. Självklart är du anonym.

Tack för din medverkan!

Hur enkelt var det att registrera sig till kongressen?
Hur enkelt var det att via kongressens webbsida hitta den information du behövde inför konferensen?
Hur upplevde du våra utskick och vår kommunikation i form av e-post och inbjudan?
Hur upplevde du innehållet i programmet?
Fanns det tillräckligt mycket tid avsatt för att hinna prata med övriga konferensdeltagare, tex vid fika, mingel, gruppdiskussioner eller andra pauser?
Hur upplevde du kongressanläggningen?
Hur upplevde du busstransporterna?
Hur upplevde du maten som serverades under kongressdagarna?
Hur upplevde du festkvällen i Fortnox Arena? (Denna fråga gäller endast dig som var med på festkvällen)