matematikdidaktik
- Heldag

Nationell konferens om särskilda utbildningsbehov i matematik

Varmt välkommen till den nationella specialpedagogiska konferensen, till Linnéuniversitetet och till Växjö, den 13-14 augusti 2020! Temat för konferensen kommer att vara "Att kunskapa om särskilda utbildningsbehov i matematik". Ett samarrangemang av Linnéuniversitetet, Linköpings universitet och Örebro universitet.

Tillsammans har vi en vision att kunna bidra till en kunskapsbaserad skolutveckling med fokus på specialpedagogiska frågor i matematik. Genom att skapa engagemang kring detta tema möjliggör vi för utveckling av kunskap och bildning i frågan. Konferensen bidrar till detta genom att verka för vetenskaplighet och erbjuder möjlighet till reflektion. I tillägg utgör konferensen en unik möjlighet för forskning och praktik att skapa delaktighet i sina respektive verksamheter.

Konferensen samordnas av Linnéuniversitetet, Linköpings universitet och Örebro universitet. Kontaktpersoner:

Helena Roos (helena.roos@lnu.se)
Margareta Engvall (margareta.engvall@liu.se)
Anette Bagger (anette.bagger@oru.se)

- HeldagLägg till i din kalender