make music matter

Make Music Matter! Let´s Co-Net – nätverksträffar online – Premiär 2/12

Digitala möten har blivit ett allt vanligare sätt att konferera sedan Covid-19. Make Music Matter! kommer därför att börja med webbaserade TV-sändningar riktade till verksamma musiklärare i hela landet.

Första nätverksträffen äger rum den 2 december 2020 kl. 15.00-17.00.
Samtliga Nätverksträffar arrangeras av Linnéuniversitetet. 

Syftet med sändningarna är att skapa gemensamma mötesforum för musiklärare på nätet samt att erbjuda kompetensutveckling genom olika samarbeten som nätverket har med forskare och lärarutbildare i musik, musikentreprenörer, organisationer etc.

Nätverksträffarna har namnet Co-net som står för ”tillsammans” på nätet”, där både akademi, skola och det omgivande samhället (musikbranschen) medverkar.

Varje sändning kommer att utgå från ett aktuellt tema, till exempel; läroplan och kursplan, bedömning, musikskapande, musikproduktion med digitala verktyg, kreativa lärprocesser i musik, entreprenörskap, digitala musikappar etc.

Vid varje nätverksträff medverkar en eller flera inbjudna gäster. Sändningarna kommer att ha formen föreläsningar, workshops, paneldebatter, artistuppträdande mm.

Allt kompetensmaterial kommer att finnas tillgängligt gratis på musikararportalen.se.

 

Anmälan 2/12

Välj alternativ

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Digitalt Lägg till i din kalender