Interiör på Linnéuniversitetet
- Heldag

Framflyttad - Nationell nätverksträff för förskollärarutbildningar

Programrådet för förskollärarexamen vid Linnéuniversitetet hälsar alla förskollärarutbildningar välkomna till nätverksträff 19-20 oktober 2020.

Nätverksträffen har flyttats fram på grund av rådande omständigheter gällande coronaviruset. Tidigare gällande datum var 5-6 maj.

Vidare information om anmälan och så vidare kommer så fort vi vet mer.

Tema: Förskollärarutbildning i förändring

Preliminärt program

Dag 1
Kaffe/te och smörgås från kl. 09.00
09.15 – 10.00 Välkommen till Linnéuniversitetet - Uppstart av nätverksträffen
10.00 – 11.00 Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning deltar via länk
11.00 – 12.15 Vad pågår ute på våra lärosäten och i våra regioner?
12.15 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.45 Reformering av lärarutbildning. Anders J Persson Södertörns högskola, deltar via länk
13.45 – 15.45 Gruppdiskussion inkl fika
16.00 – 17.00 Återkoppling av gruppdiskussioner, summering och avslutning av dagen
18.00 Drop in Mingel i stadsparken (för dig som vill)
19.00 Middag på Kalmar slott

Dag 2
8.30 – 09.30 Presentation av förskoleforskning vid Linnéuniversitetet
9.30 – 10.00 Vilka tankar har väckts hittills? Vilka utmaningar har vi identifierat inför framtiden?
10.00 – 11.00 Gruppdiskussion – Utmaningar hur möter vi dessa? (inkl. fika)
11.00 – 12.30 En gemensam handlingsplan – Vad vill vi som nationellt nätverk?
12.30 – 13.00 Summering av dagen och info inför nästa nätverksträff
13.00 Lunch ”grab and go”

Deltagaravgift 600kr/person 

 

Anmälan

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

- HeldagLägg till i din kalender