Konferens om polisiära frågor
- Heldag

Polis och polisiära frågor i forskning, utbildning och praktik

Konferensen Polis och polisiära frågor i forskning, utbildning och praktik (som skulle ha genomförts 16–17 september 2020), planeras att äga rum den 17-18 mars 2021. Huvudarrangör är Centrum för polisforskning och utveckling i Växjö.

Nya datum: 17-18 mars 2021!

Konferensen vänder sig till forskare, polislärare och praktiker med intresse för polisrelaterade frågor och utgör en arena där forskare från olika discipliner och praktik möts. Syftet är att sprida kunskap mellan praktik och forskning i olika aktuella frågor för att stärka kommunikation och främja utveckling och samarbeten inom polisforskning. Vi välkomnar deltagare från de nordiska länderna och presentationer kan hållas på danska, norska, svenska och engelska och vara i form av en poster eller ett muntligt föredrag.

Vad kommer denna konferens att innehålla?

Sektioner och teman

Konferensen är uppbyggd runt aktuella teman: Brottsförebyggande arbete, våldsbejakande extremism, polisorganisationens styrning och ledarskap, särskilt utsatta områden samt utbildningsrelaterade frågor. Varje sektion bygger på ett tema och samlar forskare och praktiker för att belysa temat ur olika perspektiv.

Möjligheter att bygga nätverk

En sektion vigs åt doktorander och masterstudenter med anknytning till polisiära frågor i syfte att samla yngre forskare för att stärka nätverk och samverkan inom fältet. Vi välkomnar också förslag på andra teman som berör polisiärt arbete, polisiära frågor i bred bemärkelse inom forskning, utbildning och praktik.

Plenarföredrag och panelsamtal

Genom fyra plenarföredrag som hålls av poliser, forskare och samhällsdebattörer vill vi lyfta polisiära uppgifter i ett större samhälleligt sammanhang och kunna identifiera såväl utmaningar som vägar framåt. Konferensen avslutas med en panel med företrädare för praktik, utbildning och forskning som diskuterar utmaningar och vägar framåt med varandra och åhörarna.

Som nystartad centrumbildning är detta Centrum för polisforskning och utvecklings (CPU) första egna konferens. Vår ambition är att (ny)etablera oss inom forskningen och att knyta kontakter med andra forskare och praktiker för ett framtida arbete där vi gemensamt kan stärka polisvetenskapens utveckling. Med denna konferens inviger vi således också CPU!

Viktiga datum:

  • Anmälan av abstracts och förslag till workshop/session: öppnar den 1 augusti och stänger den 14 december 2020
  • Anmälan av deltagande utan abstract): öppnar 1 augusti 2020 och stänger 15 januari 2021
  • Besked om förslag på abstract eller workshop/sessionsförslag lämnas senast den 15 januari.
  • Sista dag för avanmälan till konferensen: 4 mars till: konferens@lnu.se.
- Heldag Linnéuniversitetets campus, Växjö Lägg till i din kalender